Constructiedetails van een rieten dak

Hieronder vindt u enkele principetekeningen van de meest voorkomende constructiedetails bij een rieten dak. Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor meer uitleg.

Latafstand bij een rieten dak

Een rieten dak kan geplaatst worden op een houten onderdakbebording (bvb. OSB-platen, spaanplaat,...) of op rietlatten (cfr. pannelatten bij dakpannen). Bij de bebording is het van belang dat de treksterkte voldoende hoog is om schroeven te kunnen vasthouden. Zachtere platen (bvb. Cellit 4D) moeten alsnog van rietlatten voorzien worden. De latafstand bij rietlatten bedraagt globaal gezien 28cm. Enkel aan de voet en aan de top van het dak zijn er afwijkende afstanden (zie onderstaande figuur). Het is belangrijk dat het riet gekneld wordt overal waar het riet uitsteekt over de houten constructie (dit is dus onderaan en aan een vrije zijkant). Deze knelling wordt gerealiseerd door een zgn. knijpplank of knellat (of bvb door twee rietlatten op elkaar te plaatsen onderaan). Deze knelling moet best tussen de 3cm en 5cm bedragen.

Doorsnede van een rieten dak

De gemiddelde dikte van een nieuw rieten dak bedraagt 30cm. De plaatsing van een rieten dak gebeurt steeds van onder naar boven. Elke nieuwe rietlaag bedekt op die manier de metalen gaarden of bindbaren van de onderliggende laag. Onderaan aan de voet van het dak loopt de dikte wat op, vlak onder de nokpan is deze wat minder. Dit komt omdat de laatste rietlaag gemaakt wordt met afgesneden riet, zodat de nokpannen erop kunnen geplaatst worden. De nokpan van een rieten dak heeft een basis van 65cm - overmeten zelfs 90cm lang - om de twee dakvlakken mooi te verbinden. Keramische nokpannen worden in de mortel geplaatst. Koperen nokken worden vastgebonden.

Aansluiting van een rieten dak aan een muur

Voor het correct aansluiten van het rieten dak aan de muur, worden halve nokpannen geplaatst onder loodslabben die ingemetseld zijn door de aannemer ruwbouw bij een nieuwbouw. Bij een verbouwing of een renovatie kan het lood ook steeds nog nadien ingeslepen en/of verankerd worden.

Aansluiting van een rieten dak aan een plat dak


Een plat dak wordt soms met een rieten dak gecombineerd. Dit kan bvb. al dan niet plaatselijk helpen om een dakvlak van voldoende helling te voorzien. Van op de begane grond ziet men immers het platte dak niet. De aansluiting bovenaan wordt dan met halve, 3/4 of volle nokpannen afgewerkt, afhankelijk van de vereiste oversteek op het platte dak.
Een rieten dak kan ook uitgeven op een plat dak. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een standvenster met een plat dak voorzien is waarboven het rieten dak verder loopt.